Cường giáp là một rối loạn trong đó tuyến giáp tăng hoạt sản xuất quá nhiều thyroxine
Cường giáp là một rối loạn trong đó tuyến giáp tăng hoạt sản xuất quá nhiều thyroxine
Cường giáp là một rối loạn trong đó tuyến giáp tăng hoạt sản xuất quá nhiều thyroxine. Thông thường nguyên nhân là do có khối u ở tuyến giáp. nó cũng có thể là do một rối loạn tự miễn trong đó các kháng thể nối kết với các tế bào của tuyến giáp, thúc đẩy chúng sản xuất thyroxine với một lượng dư...